Новини

Постигнати успехи

Постигнати успехи

Наградата бе връчена на управителя г-н Стоян Димитров. На церемонията присъстваха и много представители на администрацията и бизнеса в гр. Бургас.

„В Мирамар се грижим клиентите ни да изпълняват целите си бързо, работата да тече спокойно и това да е икономически изгодно. Радвам се да мисля, че нашата дейност улеснява българските износители и подпомага развитието им в икономически аспект.“

Като израз на наградата бе избрана пластиката „Порив“ на бургаския скулптор Атанас Стоянов.

Наградите за 2018 ясно показват добър стопански климат и повишена пазарна активност.