Нашите клиенти са професионалисти в своите области. Те непрекъснато търсят начин да оптимизират работата си. Мирамар е възможност за това.

Задачата ни е да организираме доставките и да контролираме маршрута и разходите съобразно техните желания. Ние сме приели простото правило: да осигурим правилния товар в оптимално време и на точното място. Това обуславя работата ни по прецизното и гъвкаво планиране пътя на товарите стъпка по стъпка.

Мирамар има персонален подход към всеки клиент. Ползваме своя над 20 годишен опит, за да създадем логистичен план в унисон с изискванията Ви. Осигуряваме Вашето предимство като прилагаме пълен кръг от услуги – всичко на едно място. Вие не губите време да договаряте една доставка с различни обслужващи компании.

За да осигурим приоритета на клиентите си, ние разработихме мрежа от партньори в най-важните дестинации – Китай, Европа, Близкия Изток. Те познават местните условия и организират бързо и евтино товарно време, преодоляват лесно неясни формалности и спомагат за качествена подготовка на товарите. Съвместно контролираме етапите на транспорта. От наша страна, екипът ни своевременно подготвя необходимите документи за достъп до стоката и нейното митническо оформяне. Ако е необходимо, осигуряваме транзитен режим под банкова гаранция, за да реализирате своите продажби при най-изгодните условия.

Разполагаме с над 5000 кв м. собствена и наета закрита складова площ, техника и компетентни служители – можем да преопаковаме, претоварваме и разпратим товарите по Ваше усмотрение.

Ние познаваме пътя на доставката. Налагаме му Вашите условия.