Новини

Предстои откриване

Предстои откриване

„Пред нашата компания се разкриват богати възможности. Изграждаме ресурси, с които даваме свобода на работата си. Клиентите ни могат да разчитат на нашите услуги 24 часа. „, смята Владимир Иванов.

Ремонтната база е на площ 800 кв. м, а проектът за закрити складови площи е предвидил разполагаема площ от 3000 кв. м. Първият етап от нашата цел за 2019 година е завършен, вървим към изграждане на склад под митнически надзор.