Бързо и гладко обмитяване е важен елемент от работата на всеки доставчик. Мирамар разполага с компетентни служители, които се грижат за своята квалификация и са водещи специалисти в професията. Митническото оформяне е свързано с много изисквания, които ние познаваме и контролираме. Клиентите ни са убедени, че процедурите по въвеждане и извеждане на стоки през територията на Европейския съюз и България, ще бъдат изпълнени отговорно, счетоводно издържано, с необходимата прецизност. Ние ориентираме получателите в чуждата за тях материя. Осигуряваме набавянето на всички видове сертификати. Носим отговорност да са правилно попълнени и заведени в Агенция Митници – специалистите ни работят с най-добрите софтуерни продукти.

Какво е необходимо да знаете, за да получите правилната документация и да разполагате със стоките си спокойно? Ние сме на Ваше разположение, за да отговорим.

Възможностите са богати, особено когато става дума за регулярни доставки. Ние можем да предложим индивидуална схема от митнически режими, която да гарантира минимални разходи и удобен ритъм за погасяване на държавните такси. Разполагаме със собствена банкова гаранция за да обезпечим движението на стоките Ви до желана от Вас точка на обмитяване. Ние сме Ваши представители пред митническите власти и защитаваме интересите Ви при назначен физически контрол. Съветваме Ви за необходимите документи – плащате коректни митни такси.

Нашата подкрепа не зависи от мащаба на задачата.