Мирамар ООД
8000 Бургас,
ул. "Княз Ал. Батенберг" №6, ет.1

Тел. Централа:
+ 359 (56) 840 992
+ 359 (56) 840 146

Факс: + 359 (56) 844 529

 

Услуги

Митническо представителство

Благодарение на опита, който постигнахме с годините, ние познаваме процедурите и изискванията на България и Европейския съюз по отношение на въвеждане и извеждане на стоки и товари на Европейска територия.

Нашата компанията предлага цялостно митническо обслужване, като може да осигури набавянето на всички видове сертификати, лицензи, разрешителни и др., носи пълната отговорност за коректното попълване, завеждане в съответното митническо учреждение и съхранение на документите, осъществява физическия контрол заедно с митническите служители, както и извършва всички дейности по упражняването и закриването на икономически режими.

Ние предлагаме на своите клиенти услугите:
    - митническо представителство
    - оформяне на митнически документи
    - митническо складиране
    - режим митническо складиране в района на Пристанище Бургас, Фиш Порт
    - консултантски услуги