Мирамар ООД
8000 Бургас,
ул. "Княз Ал. Батенберг" №6, ет.1

Тел. Централа:
+ 359 (56) 840 992
+ 359 (56) 840 146

Факс: + 359 (56) 844 529

 

Услуги

Организация на морски транспорт

Морският транспорт е най-разпространения и най-евтиния начин за транспорт на стоки и товари по света.

Следвайки принципите си на работа, ние постигаме подбор от отлично обслужване на максимален брой товарни линии. Предимствата, които можем да предложим са основни за калкулирането на изгоден контейнерен превоз: оптимални навла, благоприятни срокове на доставка. Максимално опростени и олекотени процедури са средството, с което формираме нашето обслужване.

Предлагаме ви целия набор от транспортни и логистични услуги, свързани с придвижване на стоки по море:


    LCL – групажни контейнери
    LCL линия – редовен контейнерен групаж от Далечния Изток
    FCL – цели 20'DV, 40'DV и 40' HC контейнери

 

 

20' Dry Van

Специално разработен за превоз на стандартни товари. Максималното тегло може да варира.
Тара,
т
Товаро-носимост,
т
Вътрешни размери, м Вместимост
м3
Размер на вратите, м
ширина дължина височина ширина височина
2.300 28.150 2.352 5.900 2.390 33.00 2.340 2.283

20' Flat Rack

Тези контейнери са подходящи за извънгабаритни и тежки товари. Предната и задната стена на контейнера се свиват, контейнера е снабден с допълнителни устройства за укрепване на товарите.
Тара,
т
Товаро-носимост,
т
Вътрешни размери, м Вместимост
м3
Размер на вратите, м
ширина дължина височина ширина височина
2.560 29.500 2.359 5.900 2.310 32.00 - -

20' Open top

Позволява превоз на нестандартни товари. Горната част на контейнера е затворена с платно.
Тара,
т
Товаро-носимост,
т
Вътрешни размери, м Вместимост
м3
Размер на вратите, м
ширина дължина височина ширина височина
2.200 21.700 2.340 5.890 2.360 32.60 2.320 2.300

20' Reefer

За превоз на товари при специални температурни условия
Тара,
т
Товаро-носимост,
т
Вътрешни размери, м Вместимост
м3
Размер на вратите, м
ширина дължина височина ширина височина
2.950 21.800 2.285 5.450 2.260 28.10 2.320 2.250

20' Tank Tainer

За превоз на наливни товари
Тара,
т
Товаро-носимост,
т
Вътрешни размери, м Вместимост
м3
Размер на вратите, м
ширина дължина височина ширина височина
5.350 26.670 - - - 34.00 - -

40' Dry Van

Специално разработен за стандартни товари
Тара,
т
Товаро-носимост,
т
Вътрешни размери, м Вместимост
м3
Размер на вратите, м
ширина дължина височина ширина височина
3.700 28.700 2.352 12.030 2.390 67.70 2.340 2.275

40' Flat Rack /

platform

Тези контейнери са подходящи за извънгабаритни и тежки товари. Предната и задната стена на контейнера се свиват, контейнера е снабден с допълнителни устройства за укрепване на товарите.
Тара,
т
Товаро-носимост,
т
Вътрешни размери, м Вместимост
м3
Размер на вратите, м
ширина дължина височина ширина височина
5.000 40.050 2.410 12.020 1.955 56.60 - -

40' High Cube

Специално разработен за обемни товари.
Тара,
т
Товаро-носимост,
т
Вътрешни размери, м Вместимост
м3
Размер на вратите, м
ширина дължина височина ширина височина
3.930 26.480 2.352 12.030 2.695 76.00 2.340 2.585

40' Open top

Позволява превоз на нестандартни товари. Горната част на контейнера е затворена с платно.
Тара,
т
Товаро-носимост,
т
Вътрешни размери, м Вместимост
м3
Размер на вратите, м
ширина дължина височина ширина височина
3.800 26.280 2.352 12.024 2.380 67.30 2.320 2.250

40' Reefer

Предназначен за товари, превозвани при специални температурни условия.
Тара,
т
Товаро-носимост,
т
Вътрешни размери, м Вместимост
м3
Размер на вратите, м
ширина дължина височина ширина височина
4.350 26.000 2.285 11.570 2.250 58.40 2.290 2.265

40' Reefer Hight Cube

Превезва товари при специални температурни условия
Тара,
т
Товаро-носимост,
т
Вътрешни размери, м Вместимост
м3
Размер на вратите, м
ширина дължина височина ширина височина
4.450 28.400 2.286 11.570 2.546 67.30 2.280 2.267

45' Hight Cube

Превоз на обемни товари.
Тара,
т
Товаро-носимост,
т
Вътрешни размери, м Вместимост
м3
Размер на вратите, м
ширина дължина височина ширина височина
4.590 27.910 2.352 13.556 2.695 86.00 2.340 2.579