Мирамар ООД
8000 Бургас,
ул. "Княз Ал. Батенберг" №6, ет.1

Тел. Централа:
+ 359 (56) 840 992
+ 359 (56) 840 146

Факс: + 359 (56) 844 529


За фирмата

Мирамар ООД е основана 1997 г. Предприятието създава и поддържа банкова гаранция, като същевременно разработва мрежа от партньорства из територията на цялата страна.

В отговор на все по-нарастващите нужди на клиентите си и на пазара, "Мирамар" разширява възможностите си. Сферата на дейност постепенно се фокусира в областта на международната спедиция стремейки се да обхване всички важни детайли, съпътстващи процеса на транспорт и логистика. Важна стъпка в това отношение е създаването и поддръжката на складов център за разпределение на товари.

Компанията е независима и регистрирана според Българския Търговски Закон. С цел запазване на самостоятелност на фирмената политика ние не членуваме в регионални, национални или браншови съюзи.

Офисът на фирмата е базиран в България - гр.Бургас. Сред най-големите предимства на Бургас е възможността за интермодален транспорт по въздух, море и суша. В града има няколко гранични точки за износ и внос на стоки: Пристанище Бургас, ж.п. възел, международен път , Свободна зонаи и летище. Стату-та на Бургас като гранична (за Европейския съюз) точка позволява оформянето на всички видове митнически процедури и режими.

Местоположението на компанията обуславя и основните направления в дейността - автомобилни и морски комбинирани транспорти по различни направления, както между Балканските страни - Турция, Сърбия, Македония, така и далечни дестинации като Китай, Индия, Русия, Украйна, Грузия, Армения и др.

Екипът има над 15 годишен опит в областта на международната спедиция и агентирането придобити в държавни и частни транспортни компании в страната. Поддържа сплотена атмосфера, с внимание и грижа подхожда към нуждите на всеки клиент.
Прецизността при решаването на ежедневните задачи е с водещо значение, стил, който налага Милена Иванова – управител и съосновател на Мирамар ООД. Тя се допълва от креативната и динамична работа на Стоян Димитров, управител и съсобственик във фирмата.
Целта
ни е да предоставим най-добрия и икономически най-изгоден вариант на нашите клиенти като им спестим време и пари, предлагайки качество на услугите на най-високо ниво, както и гаранции за извършената от нас услуга!

Силната вътрешна организация ни дава възможност да поддържаме бърза и ясна комуникация, гъвкавост и стройни реакции. Ние непрекъснато изследваме и прилагаме иновативни подоходи в работата си, като се стараем да ги съчетаем с добрите традиционни практики. Вършим работата си стегнато, креативно и динамично в отговор на това, което иска от нас клиента.

Детайлното познаване на законови изисквания и счетоводни норми са отлична предпоставка за изработването на добра система на работа, като отстраняваме възможностите за пропуски в общ логистичен план.